ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี 2561

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) ในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี 2561

 

 

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี 2561