การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)