ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)