ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้าย สกสค.

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้าย สกสค.

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรัง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ณ สกสค.จังหวัปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี