ผู้เขียน: ประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ศธจ.ปัตตานี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศธจ.ปัตตานี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            วันที่ 17 เม.ย. 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

               วันที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายชูสิน วรเดช รอง ศธจ.ปน  รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.ปน. มอบหมายให้นางนารีรัตน์ เทพเสาร์  ผอ กลุ่มอำนวยการ  ประชุมจัดงานคอนเสิร์ต “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดย “วงคาราบาว” กำหนดจัดคอนเสิร์ตในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สนามศักดิ์เสนีย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

รดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

              วันที่ 11 เม.ย. 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมรดน้ำขอพร นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสวันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ศธจ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย

ศธจ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย

      วันที่ 11 เม.ย. 2561 ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตานี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (School Mapping) จังหวัดปัตตานี เพื่อบูรณาการการทำงานและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี

ศธจ.ปัตตานีร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์

ศธจ.ปัตตานีร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์

              วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ในด้านวิชาชีพที่ได้เรียนมา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความชำนาญในทักษะฝีมือ และส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีจิตอาสา รู้จักทำงานเป็นทีม รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยมี นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากร ครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 4/2561

ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 4/2561

               วันที่ 11 เม.ย. 2561 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

การประชุมคณะกรรมการโครงการวันพบปะมุสลีมะห์

การประชุมคณะกรรมการโครงการวันพบปะมุสลีมะห์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

ศธจ.ปัตตานี ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ศธจ.ปัตตานี ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 นางนปภา ศรีเอียด ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 เม.ย. 2561 ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี