ผู้เขียน: ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

 

download ประกาศ

download ใบสมัคร

download หลักสูตรการสอบ

download บัญชีตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
 
 

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

จังหวัดปัตตานีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

                เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะรองประธานลูกเสือจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และสวนสนามของคณะลูกเสือ โดยมีนายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ทั้ง 3 เขต สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

ภาพ/นพดารา

ข่าว/ข่าวภาคใต้ชายแดน

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 อำเภอแม่ลาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่ลาน รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

การจัดกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่พบประชาชน ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จำนวนกว่า 20หน่วยงาน มาร่วมออกหน่วยบริการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ และนำเสนอผลงานเด่น ดี มีประโยชน์ มาเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้

กระทรวงศึกษธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1

กระทรวงศึกษธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองปัตตานี ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีร่วมเกียรติในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนทั่วไปและพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วยงานการศึกษาทั้ง 5 องค์กรหลัก จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ต่างไปจากภูมิภาคอื่น การจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนพื้นที่ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา ที่จะต้องกำหนดแนวทาง และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสันติสุขให้เกิดในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการ และการบริการด้านต่างๆ เป็นการนำกิจกรรมเด่น ดี มีประโยชน์ มาออกหน่วยบริการ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อุทยานการเรียนรู้ TK PARK PATTANI การประชาสัมพันธ์หลักสูตรศูนย์ตาดีกาฯ และสถาบันศึกษาปอเนาะ การบริการกายภาพบำบัด การบริการให้ข้อมูลแก่เด็กพิการ การบริการด้านอาชีพ ตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์ สอนทำอาหารและขนม การแก้ปัญหายาเสพติดโดยการผลิตลูกอมลดอาการอยากสูบบุหรี่ การบริการทางการแพทย์ การบริการทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับโภชนาการ

 

นพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ศธจ.ปัตตานีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1  ประจำปี 2560

             เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 16 ราย

กิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 4/2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 4/2561

                วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ มอ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมงานจำนวน 250 คน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ศธจ.ปัตตานี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศธจ.ปัตตานี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            วันที่ 17 เม.ย. 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

               วันที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายชูสิน วรเดช รอง ศธจ.ปน  รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.ปน. มอบหมายให้นางนารีรัตน์ เทพเสาร์  ผอ กลุ่มอำนวยการ  ประชุมจัดงานคอนเสิร์ต “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดย “วงคาราบาว” กำหนดจัดคอนเสิร์ตในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สนามศักดิ์เสนีย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

รดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

              วันที่ 11 เม.ย. 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมรดน้ำขอพร นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสวันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี