หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด

พิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด

                 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางนันทิยา ดาราแม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 9 เดือนถึง 5 ปี สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                        วันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน  วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมาย นางอัสมะ  หะยีโซะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ไปร่วมในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัทเอกชน และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

บรรยากาศรับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบ 2

บรรยากาศรับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบ 2

           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีภาระกิจรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1-2-3 และ สพม.เขต 15  จำนวน 49 ราย  โดยมีนางนปภา  ศรีเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้การปฐมนิเทศ และ นายธันนพัฒน์  จิตรเสน นิติกร ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และได้ส่งตัวไปยัง สพป./สพม. ที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งบรรจุ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2561 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 43 ราย ย้ายตามผลการสอบ 4 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ราย

ประชุมสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประชุมสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

             เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจาก 5 จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จำนวนกว่า 100 คน

การประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 62

การประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 62

                           วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

                         วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุย และมอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  

การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ

การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ

                เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานของ รัชกาลที่ 9  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล

ประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล

                  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เลขานุการและอนุกรรมการ  ดำเนินการประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล โดยมีนายประเสริฐ  แก้วเพชร  เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะกรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2561

การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2561

                    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารที่เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ย้ายภายในและย้ายต่างเขตภายในจังหวัดปัตตานี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 2, 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี