หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงในการเข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

คำชี้แจงในการเข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

สนามสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 จังหวัดปัตตานี


สนามสอบที่ 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กลุ่มวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์   เคมี  พลศึกษา  ปฐมวัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 1

click ดูแผนที่


สนามสอบที่ 2 ร.ร.วรคามินอนุสรณ์

กลุ่มวิชาญี่ปุ่น  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 2

 

click ดูแผนที่


 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครคัดเลือก “ครูดี ศรี จชต.” ประจำปี 2561

ประกาศ ศอ.บต. เรื่องรับสมัครคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรม “ครูดี ศรี จชต.” ประจำ 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร

 

 

ขอเชิญส่งโรงเรียนทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร

 

 

เรียนเชิญส่งตัวแทนเข้าแข่งขันรายการ MakeX STEM Bot Challenge 2018

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2Ju5UJo

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ : http://bit.ly/2y3EggY

 

 

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

Download เอกสารที่นี่
1. ประกาศสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต.
2. เอกสารแนบ (รหัสวิชาเรียน)
3. ใบสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต.
4. ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3

 

 

link ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)