หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

สูจิบัตรงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Download สูจิบัตร

 

 

Download สูจิบัตร

 

 

 

 

 

ศธจ.ปัตตานี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ศธจ.ปัตตานี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการต่อประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้ใช้บริการ โดยการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • แบนเนอร์รับฟังความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์ www.edu-pattani.org
  • email : eduptn2560@gmail.com
  • Fanpage : PattaniEduOffice
  • เอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจ
  • ตู้รับฟังความคิดเห็น

 

 

 

 

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

Click Download ที่นี่