หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561

เรื่องประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561
หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กรุณาส่งข้อมูลไปยัง สำนักงานจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
สาขาวิชาเอกที่เรียกรายงานตัว
1. ภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
3. คณิตศาสตร์ 10 อัตรา
4. ปฐมวัย 9 อัตรา
5. พลศึกษา 3 อัตรา
6. คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น
– ศิลปะ 3 อัตรา
– ดนตรีไทย 1 อัตรา
– เกษตรกรรม 1 อัตรา
– ประถมศึกษา 1 อัตรา
– ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
ทั้งนี้ กศจ.ปัตตานี จะมีหนังสือราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 แจ้งไปยังผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลอีกทางหนึ่ง) และขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่เรียกรายงานตัวจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562


 
 
 

 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

คำชี้แจงในการเข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

คำชี้แจงในการเข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

สนามสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 จังหวัดปัตตานี


สนามสอบที่ 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กลุ่มวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์   เคมี  พลศึกษา  ปฐมวัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 1

click ดูแผนที่


สนามสอบที่ 2 ร.ร.วรคามินอนุสรณ์

กลุ่มวิชาญี่ปุ่น  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 2

 

click ดูแผนที่