ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

Download เอกสารที่นี่
1. ประกาศสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต.
2. เอกสารแนบ (รหัสวิชาเรียน)
3. ใบสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต.
4. ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3

 

 

link ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)