รับสมัครคัดเลือก “ครูดี ศรี จชต.” ประจำปี 2561

ประกาศ ศอ.บต. เรื่องรับสมัครคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรม “ครูดี ศรี จชต.” ประจำ 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร