สนามสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 จังหวัดปัตตานี


สนามสอบที่ 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กลุ่มวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์   เคมี  พลศึกษา  ปฐมวัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 1

click ดูแผนที่


สนามสอบที่ 2 ร.ร.วรคามินอนุสรณ์

กลุ่มวิชาญี่ปุ่น  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 2

 

click ดูแผนที่