ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
สาขาวิชาเอกที่เรียกรายงานตัว
1. ภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
3. คณิตศาสตร์ 10 อัตรา
4. ปฐมวัย 9 อัตรา
5. พลศึกษา 3 อัตรา
6. คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น
– ศิลปะ 3 อัตรา
– ดนตรีไทย 1 อัตรา
– เกษตรกรรม 1 อัตรา
– ประถมศึกษา 1 อัตรา
– ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
ทั้งนี้ กศจ.ปัตตานี จะมีหนังสือราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 แจ้งไปยังผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลอีกทางหนึ่ง) และขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่เรียกรายงานตัวจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561